Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Startsiden > Artikkel

Endelig vedtak av kommuneplanens areal- og kystsonedel

Førstkommende mandag, 2. september, legges ny areal- og kystsoneplan frem for kommunestyret for endelig behandling og vedtak. Saksdokumenter finner du i Møtekalender (Kommunestyret - 2. september).

Førstkommende mandag, 2. september, legges ny areal- og kystsoneplan frem for kommunestyret for endelig behandling. Med det går tre års kommuneplanarbeid mot slutten.

Det ligger et omfattende arbeid bak planforslaget, og dokumentmengden er stor. Dersom du er interessert i å lese hvilke plangrep som er gjort, gir kapittel 4 i planbeskrivelsen en redegjørelse for planforslaget.

I tillegg oppsummeres arbeidet som er gjort i etterkant av offentlig ettersyn og høring i saksfremlegget.