Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Startsiden > Artikkel

Slamtømming i Gamvik og Lebesby kommune

Tømming av septiktanker/slamskillere. Oppstart av slamtømming i uke 25-26

Abonnentens plikter:

  • Sørge for fri adkomst til anlegget for kjøretøy beregnet for slamtømming.
  • All overdekking av kumlokk o.l. må fjernes før tømming kan utføres.
  • Merke anlegget med gårds- og bruksnummer, eller på annen måte slik at kummen er godt synlig.
  • Den som utfører tømming har rett til å plassere nødvendig utstyr på eiendommen for å kunne gjennomføre tømming.
  • Lokkene må IKKE taes av før tømming, evt. sikring må IKKE fjernes før renovatøren er tilstede.
  • Dersom lokket er låst, må nøkkel være tilgjengelig ved tømmetidspunkt.

FIMILS plikter:

  • FIMIL plikter å utføre arbeidet på en hygienisk måte, uten å påføre tank- eller eiendom skader.
  • Sørge for at kumlokket er satt på plass, grinder og porter er stengt.

Vi minner om at kun toalettpapir skal kastes i toalettet. Unngå og kast f.eks våtservietter, bind etc som vil forårsake tette rør.

Vær obs på at en usikret tank er en dødsfelle, og at sikring av tank er eiers ansvar.

Forsnkelser på oppsatte ruter kan forekomme. For nærmere informasjon se vår nettside www.fimil.no. Ved spørsmål kontakt din kommune eller fimil@fimil.no.