Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Startsiden > Artikkel

Areal- og kystsoneplan

En stor og viktig sak er  oversendt til våre politikere. Vi har ferdigstilt forslag til ny areal-og kystsoneplan. Et stort og omfattende arbeid, med bred deltagelse på folkemøter og andre møter. 

Mange ønsker og innspill er med i forslaget. Noe er det nok delte meninger om, mens andre ting er sikkert helt ok. Det er foreslått mer areal til hytter, industriområder i Laksefjord og fortetting i bygdene samt forslag til noen nye oppdrettsområder ,mens noen er tatt bort. Mye å sette seg inn i med andre ord. Videre prosess er at kommunestyret skal vedta høringsutkast, så blir det en bred høring før planen endelig skal vedtas i kommunestyret. En god plan er vårt viktigste redskap i samfunnsutviklingen. 

Les saksutredning og vedlegg i sak PS 31/2019 som ligger her i møtekalenderen