Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Startsiden > Artikkel

Kunngjøring av vedtatte adressenavn

Lebesby kommune ved kommunestyret har vedtatt nye veiadressenavn for områder som nå har matrikkeladresse.

I medhold av § 8 i lov om stadnamn, kunngjøres det at Lebesby kommunestyre i møte den 11.4.2019 og 18.6.2019 har fattet vedtak om til sammen 133 veinavn. Det er 7 resterende veiparseller som det er opprettet navnesak og hvor veinavn ikke er vedtatt. Disse er merket med «Navnesak ikke vedtatt» i kartene nederst på siden.

Vedtak etter lov om stadnamn kan i henhold til § 12 påklages av de som etter § 6 bokstav a) –c) har rett til å ta opp saker om skrivemåten av stedsnavn.
Klagerett på endelig vedtak gjelder først og fremst lokale organisasjoner med tilknytning til navnet. Klageretten gjelder også for andre offentlige organer og virksomheter, som for eksempel Statens kartverk og andre som kan bruke det aktuelle navnet i tjenesten.

Klageretten gjelder ikke vedtatt parsellinndeling og navnevalg.

Klagefristen er 3 uker fra kunngjøringsdato. Klagen skal grunngis.

Eventuell klage rettes skriftlig til Lebesby kommune, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen:

Lebesby kommune
Postboks 38
9790 Kjøllefjord
E-post; postmottak@lebesby.kommune.no

For spørsmål kontakt saksbehandler på mob: 97 99 09 11 eller på e-post: odd.rasmussen@lebesby.kommune.no.

Lebesby kommune vil utover vinteren tildele ny adresse til adresseverdige bygninger i kommunen.
Det vil da bli gitt egen informasjon til eier(e) og fester(e) om tildelt adresse med informasjon. 

"Eier eller fester har ikke klagerett på skrivemåten av et adressenavn etter stadnamnlova, men skal etter matrikkelforskriftens § 50 få anledning til å uttale seg om adressetildelingen før kommunen tildeler eller endrer adresse. Adressenavnet er bare en del av adressetildelingen, og eventuell klager eller innvendinger fra den som eier eller fester den aktuelle eiendommen, behandles etter reglene i forvaltningsloven."

Lebesby kommunestyre vedtok følgende veinavn i møte den 11.4.2019, sak PS 16/19:

Vei nr

Vedtatt veinavn

   

1

Flyndrevika

2

Bjørnvika

4

Kvitnakken

5

Mollvika

6

Seglvika

7

Kjemkeila

8

Laukvika

9

Garte

10

Gartemolla

11

Kifjordbotn

13

Austerbotn

14

Nordfjellvannan

15

Portvika

16

Gammelvika

17

Vika

18

Djupvika

19

Nordmannset

20

Siktvika

21

Ettervika

23

Ersvåg

24

Hovdenakken

25

Mårøya

26

Vinterplassen

27

Sørfjorden

28

Vardnes

29

Jordelva

31

Krampeneset

33

Geitvannet

34

Steinvannet

35

Langholmen

36

Grasdal

37

Jernvannet

38

Eikvika

39

Sommarvika

40

Bonøya

41

Jerkum

42

Elvevika

43

Laksefjordbotn

44

Komagvannet

45

Laksefjordvidda

49

Kunesdalen

50

Leirbukta

51

Bukta

52

Båtvika

53

Klokkarvika

54

Skovika

55

Reinagnvika

56

Jernkeila

57

Kjeldebukta

58

Korsnesbukta

59

Stordalen

60

Masterneset

61

Aronneset

62

Skjelvika

63

Veidnesdalen

64

Kjæsvannet

65

Stormyra

66

Nordmannsvika

68

Godvika

69

Tømmervika

70

Grunnvika

72

Nubbenesbukta

73

Hellarvika

74

Sørenkeila

75

Sværholt

76

Hamnveien

77

Skytterveien

78

Oterveien

79

Tørrfiskveien

80

Karlmyrveien

81

Teistveien

82

Kirkenesveien

83

Vardeveien

84

Øverbygdveien

85

Stallnesveien

86

Sørliveien

87

Storfjordveien

88

Elveliveien

90

Kunesveien

91

Gamle Posthusveien

92

Henrikbuktveien

93

Steinbuktveien

94

Øverveien

95

Elvejordveien

96

Holmbuktveien

97

Landkombergveien

98

Mannhøgdveien

99

Brenngamveien

100

Movikveien

101

Kifjordveien

102

Kifjordsletta

103

Vindmølleveien

104

Oksevågveien

105

Sørbotnveien

106

Eidsfjordveien

107

Smielvdalsveien

108

Store Torskefjord-veien

109

Lille Torskefjord-veien

110

Jervveien

111

Martadalsveien

112

Elvebakken

113

Kalakveien

114

Kalakklubbveien

115

Oldervikveien

116

Nyrudveien

117

Skogvikveien

118

Trollbuktveien

119

Ifjordveien

120

Ifjorddalsveien

121

Kuvassveien

122

Fjellvåkveien

123

Ørneveien

124

Rypeveien

125

Holmeveien

126

Friarfjordveien

127

Nyheimveien

128

Hammarnesveien

129

Bergvassveien

130

Tårnvikveien

131

Landersfjordveien

132

Landersfjordneset

133

Sommarsetveien

134

Adamsfjordveien

139

Børselvfjellveien

140

Vassbergveien

Lebesby kommunestyre vedtok følgende veinavn i møte den 18.6.2019, sak PS 48/19:

Vei nr

Vedtatt veinavn

   

46

Stálogáisá

47

Važžečearru

48

Geaidnojávri

89

Stuorraskáiddiluodda

135

Bærfjellveien

136

Store Måsvass-veien

137

Loavddajárluodda

138

Stálogáisluodda

Kart over inndelte veiparseller i Lebesby kommune: