Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Kjøllefjord

kjollefjord  022

 

Fiskeværet ytterst i Laksefjorden har fra før 1500-tallet vært et aktivt handelssted for fiskere, samer, og lokalbefolkning. Kjøllefjord var en gang en større handelsplass enn Vardø og Vadsø og i et romantisk tidsbilde fra pomorhandelens dager gir forfatteren Jonas Lie i boka "Tremasteren Fremtiden" denne beskrivelsen om stedet:

 

"Som opplagssted for Finnmarkske produkter der hentedes av bergensere og senere danske skib, som havn for russiske lodjer der lå og tusket langs kysten, og som nødhavn for fremmede skib i hvitehavsfarten på Arkangelsk, hersket der alltid meget liv og røre". 

 

Stedet ble helt rasert og nedbrent av tyskerne høsten 1944, og hele befolkningen på ca. 700 mennesker ble evakuert. Etter frigjøringen kom folket tilbake etter å ha vært spredt utover hele Norge. Gjenreisingen tok til, reguleringsplan ble utarbeidet og etter hvert kom også den permanente bebyggelse. I løpet av meget kort tid ble næringslivet gjenreist og flere relativt moderne fiskebruk kom i gang. 
 

Det bor i dag ca. 1000 mennesker på stedet som er administrasjonssenter for Lebesby kommune, hvor kommunen selv er den største arbeidsgiveren. Fiskeri er fortsatt den viktigste næringen i Kjøllefjord med to fiskebruk som til sammen sysselsetter ca. 30 personer. Det er nært til de store fiskefelter som til alle tider har skaffet næringsgrunnlaget i Kjøllefjord. I tillegg har man et variert og moderne næringsliv innen service og entreprenørvirksomhet.

 

Stedet har barne- og ungsdomsskole, helsesenter, bygdekino, bibliotek, svømmehall, og idrettshall med utvendig kunstgressbane. Nærmeste flyplass ligger i Mehamn ca. 30 km unna, og hit er det mulig å reise med rutebussen.

 

Geografisk regnes Kjøllefjord som et skille mellom øst- og vest Finnmark. Det er ingen beskyttende øygard utenfor kysten som tar av for Nordishavet, men stedet har, selv om det kan være vanskelige forhold i nordvestlig vind, en meget god og dyp havn. Fiskeværet har to indre moloer som gir god skjerming mot storhavet, småbåthavn og ei ny trafikk- og industrikai som legger til rette for fremtidig hurtigrutetrafikk og anløp av større fartøy.


Naturen i området er mangfoldig, fra fjellplatåer med stein og ur til dalsøkk med frodig vegetasjon. I gåavstand østover fra Kjøllefjord sentrum kommer man til verdens nordligste løvtreskog, som består av høyvokste, tykke bjørketrær. Området består av en lun dal, Oksevågdalen, med elver og fiskevann. Her ligger også en lysløype som er flittig brukt om vinteren.  I samme området ligger Kjøllefjord Røde Kors Hjelpekorps' hytte /kafé. I dal og fjellområdene rundt Kjøllefjord er det gode jaktmuligheter på rype og hare. 

 Det finnes også mange flotte turløyper rundt Kjøllefjord som er merket med røde T-er. Mer informasjon finnes på Visit Nordkyns hjemmeside: www.visit.nordkyn.no