Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Viktig melding

Kontrollutvalget i Lebesby kommune har vedtatt at prinsippet om åpne møter i kontrollutvalget innføres med virkning fra 29. juni 2012.
Offentlig kunngjøring om møtene vises på Lebesby kommunes webside, hvor møteplan for kontrollutvalget er lagt ut.

Saksdokumenter som er offentlig jf. Offentleglova vil være tilgjengelig for gjennomsyn ved henvendelse til sekretariatets kontor i Vadsø.

Kontrollutvalgets sekretariat har kontor på fylkesbygget, Henry Karlsens pl. 1, 9815 Vadsø og kan treffes på telefon 78 96 30 90 eller 78 96 31 15 eller på e – post: kontrollutvalgan@ffk.no 

Da sekretariatet også betjener kontrollutvalg i andre kommuner , kan kontoret til tider være ubemannet i forbindelse med reiser, møter o.a. For mest mulig smidig betjening anbefales at henvendelser fortrinnsvis skjer pr. e – post.

Kilde:
Sissel Mietinen
Sekretariatsleder
Kontrollutvalgan IS