Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Startsiden Kommunale tjenester Artikkel

VEDTATT REGULERINGSPLAN

Detaljreguleringsplan for Kunes hytteområde (PlanID: 2022200904)

Kommunestyret vedtok i møte den 22.6.2016 i sak nr. PS 35/16 detaljreguleringsplan for Kunes hytteområde.

Planvedtaket kunngjøres herved i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12.

Rp 2022200904 KUNES HYTTEOMRÅDE

Vedtatt plankart i målestokk 1:2500, bestemmelser og planbeskrivelse, samt andre sentrale dokumenter i saken kan sees på rådhuset sitt servicekontor i Strandvegen 152 i Kjøllefjord og på kommunens hjemmeside.

Frist for klage på vedtaket er satt til innen fredag 17. august 2018.

Eventuell klage merkes med plannavn og sendes til: Lebesby kommune, Postboks 38, 9790 Kjøllefjord, e-post: postmottak@lebesby.kommune.no.

Vedlegg:

  1. Saksprotokoll fra KS møte den 22. juni 2016, sak PS 35/16.
  2. Saksfremlegg til KS møte den 22. juni 2016.
  3. Plankart i målestokk 1:2500.
  4. Planbestemmelse.
  5. Planbeskrivelse.
  6. ROS-Analyse.
  7. Vurdering om det er krav om konsekvensutredning.
  8. Konsekvensvurdering.
  9. Info: Retten til å klage på enkeltvedtak i plansaker.