Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Startsiden Politisk virksomhet

Valg 2015

Valglogo

Stemmesteder og - tider

Informasjon om stemmesteder og -tider i Lebesby kommune

Valglogo

Utlegging av manntall til offentlig ettersyn - frist for å klage

Manntallet vil være tilgjengelig fra rundt 15. juli for offentlig ettersyn ved Veidnes Handel, Kunes Opplevelse og Handel, Lebebsby Bygdetun og Servicekontoret i Kjøllefjord.

Valglogo

Innkomne listeforslag til kommunestyrevalget 2015

Innkomne listeforlag til kommunestyrevalget 2015 legges ut til offentlig ettersyn, slik valglovens § 6-6 krever.
Frist for å levere inn lister var 31. mars kl. 12.00. 

Valglogo

Frist for innlevering av listeforslag

Listeforslaget må være kommet frem til kommunen/fylkeskommunen innen 31. mars 2015 kl. 12. Det er ikke nok at brevet med listeforslaget er poststemplet innen fristen.

Valglogo

Kommunestyre - og fylkestingsvalg 2015

Valgdagen er fastsatt til mandag 14. september 2015.