Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Startsiden Kommunale tjenester Utvikling og næring

Utvikling og næring

Torsk

Distriktskvoteordningen er klar for påmelding

Påmeldingsfrist 15. apil

Fiskeridirektoratet åpner nå for påmelding til distriktskvote-ordningen for torsk. Farøty i kystfiskeflåten kan delta og fisken kan landes ved mottak i Lebesby og Gamvik kommuner. 

Havbruksdagen 2. mars

Lebesby kommune arrangerte en temadag om oppdrett og smolt den 2. mars.

Kommunalt næringsfond

Søknader til kommunalt næringsfond skal heretter registreres på www.regionalforvaltning.no På startsiden finner du informasjon om hvordan du oppretter ny søker og registrerer søknadsskjema

Illustrasjonsbilde industriområde

Lebesby kommune legger tilrette med nytt industriområde i Kjøllefjord

Lebesby kommune vil legge til rette for ny aktivitet innen fiskeri og marine næringer.

ungdompåbåt

Ungdomsfiske 2013

I Lebesby kommune

Søknadsfrist 5. juni.
Lebesby kommune planlegger også i år ungdomsfiske i kommunal regi, hvor vi leier inn fiskebåt M/S Mårøysund og skipper Martin Ellingsen. Kommunal ungdomsfiskeordning gjelder i perioden fra mandag 24. juni til og med lørdag 3. august.