Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Startsiden Kommunale tjenester Artikkel

Stemmesteder og - tider

Informasjon om stemmesteder og -tider i Lebesby kommune

Valglogo

Valgdagen for kommunestyre-og fylkestingsvalget er 11. september 2017 i Lebesby kommune.

Tidligstemmegivning
Velgere kan avgi stemme innenriks fra 1. juli, såkalt tidligstemme. Det skal være mulig å tidligstemme frem til og med 9. august. Ordningen gjelder alle velgere. Tidligstemmegivning er ment som en ordning for de som ikke har anledning til å forhåndsstemme innenfor ordinær periode eller på valgdagen.
Velgeren kan henvende seg til kommunene og ber om å få stemme, må avtales før oppmøte. Det er kun mulig å avgi tidligstemme ved Servicekontoret i Kjøllefjord.

Forhåndstemmegivning
Velgere kan avgi forhåndstemme i tidsrommet 10. august - 8. september ved Servicekontoret på rådhusett mandag til fredag kl. 09.00 - 15.00.

For Lebesby, Kunes og Veidnes er det mulig å avgi forhåndstemme slik:
Lebesby bygdetun                        21. august og 6. september kl. 10.00 - 15.00
Veidnes Grendehus                       4. september kl. 13.00 - 16.30
Kunes Grendehus                         5. september kl. 12.00 - 16.00

Ambulerende stemmegivning
Veidnesklubben – søknad må være kommet innen 1.9.17
Kunes – søknad må være kommet innen 4.9.17
Lebesby og omegn – søknad må være kommet innen 5.9.17
Kjøllefjord/Dyfjord– søknad må være kommet innen 6.9.17

Stemmegivning ved institusjon
Lebesby omsorgssenter:    6. 9.17
Kjøllefjord sykehjem:            7. 9.17
Fjæratunet omsorgssenter:  7. 9.17

Valgting 11. september
Velgere kan avgi stemme på valgdagen ved 4 stemmesteder i kommunen
Kjøllefjord Bibliotek                        kl. 09.00 – 20.00
Lebesby bygdetun                         kl. 09.00 – 17.00
Kunes Grendehus                          kl. 09.00 – 17.00
Veidnes Grendehus                       kl. 09.00 – 14.00