Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Startsiden Kommunale tjenester

Velkommen til Lebesby kommune!
bilderad2_500x102.jpg

 


 

Nyheter og kunngjøringer

Valglogo

Stemmesteder og - tider

Informasjon om stemmesteder og -tider i Lebesby kommune

Valglogo

Utlegging av manntall til offentlig ettersyn - frist for å klage

Manntallet vil være tilgjengelig fra rundt 15. juli for offentlig ettersyn ved Veidnes Handel, Kunes Opplevelse og Handel, Lebebsby Bygdetun og Servicekontoret i Kjøllefjord.

Se bilder fra Kongeparets fylkestur

Bilder fra Kong Harald og Dronning Sonjas besøk i Lebesby kommune og Kjøllefjord 17. juni 2015.

Lebesby kommune får nye telefonnummer fra 1. juni 2015

Lebesby kommune tar nye telefonnummer i bruk da vi skal gå over til Mobilt bedriftsnett. De gamle numrene vil virke til og med 31.mai. Etter denne dato er det de nye numrene som vil gjelde.
Her finner du en oversikt over de fleste direktenumrene til kommunen. For de telefonnummer som ikke er oppgitt i denne telefonlisten, kan publikum ta kontakt med kommunens sentralbord, mobil 97 99 09 00, for å bli viderekoblet.

Tiltak som er unntatt fra søknadsplikt, ikr. fra 1. juli 2015

Fra 1. juli 2015 kan en bygge en rekke tiltak uten å søke. Den som skal bygge har imidlertid selv ansvar for å sjekke at tiltaket ikke kommer i strid med plan- og bygningsloven, gjeldende planer eller annet lovverk. Direktoratet for byggkvalitet har på sin hjemmeside lagt ut informasjon om endringen og kan leses her.

Finnmark Kommunerevisjon søker etter Daglig leder, forvaltningsrevisor og 5 Revisorer

Se utlysning for Daglig leder
Se utlysning for Revisorer
Se utlysning for Forvaltningsrevisor

Endringer i SAK10

Fra 1. juli 2015 trer endringer i SAK10 i kraft. «Vi gjør det enklere for folk å bygge på egen eiendom uten å måtte søke, og kommunen slipper å bruke ressurser på mindre byggesaker», sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. Nå forenkler han kravene i byggesaksforskriften (Veileder til SAK10).

Offentlig ettersyn og høring av planprogram

For kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2016-2021

Planprogrammet legges ut til offentlig ettersyn, i hht. Plan- og bygningslovens §§4-1 og 11-13 ut på høring. Skriftlig høringsinnspill til planprogrammet sendes til kommunen innen 10. august 2015

Bilde av Norsk pass

Pass i sommer?

Ring Lebesby Lensmannskontor for å forhåndsavtale tidspunkt i tidsrommet juni - august.