Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Startsiden Kommunale tjenester

Velkommen til Lebesby kommune!
bilderad2_500x102.jpg

 


 

Nyheter og kunngjøringer

Høring - søknad om tilskudd til utbygging av kraftfullt bredbåndsnett i kommunen

- Invitasjon til høringsinnspill

Lebesby kommune vil søke om statlig medfinansiering (Nkom-midler) til videre utbygging av kraftfullt bredbåndsnett i området Bekkarfjord - Kunes. Frist for innspill er 30. april 2017.

Informasjon fra Fimil angående onsdagsruten Lebesby

Onsdagsruten i Lebesby  (Ifjord, Lebesby og Kunes)  er innstilt. Dette grunnet uvær og kolonnekjøring. Ruten vil bli forsøkt renovert på nytt i morgen, da det melder noe bedre vær. De berørte vil bli varslet på sms.  

Møtekalenderen fungerer som normalt igjen.

Feilen er rettet, og møtekalenderen fungerer som normalt igjen.

Bilde av løypekart

Scooterløyper

Kunngjøring

Åpne løyper pr 21.3.2017 

Nå starter kommuneplanarbeidet

Kommunestyret har vedtatt planprogrammet som beskriver hvordan arbeidet skal gjøres.

Kunngjøring – Eiendomsskatt 2017

Fra 1. mars Lebesby kommunestyre har vedtatt å innføre eiendomsskatt på fritids-, bolig- og næringseiendommer i hele kommunen fra 2017.  Eiendomsskatteliste for 2017 vil ligge ute til offentlig ettersyn i tidsrommet 1. - 31. mars 2017. Listene vil ligge på rådhuset (servicekontoret) og på kommunens hjemmeside. Klagefrist for utskriving av eiendomsskatt 2017 er satt til 12. april 2017. 
 

Våpenamnesti 2017

Fra 1. mars til 31. mai 2017 er det våpenamnesti i Norge. Det innebærer at folk som har ulovlige våpen kan levere dem til politiet uten å bli straffet for brudd på våpenloven.
Ta kontakt med nærmeste politistasjon eller lensmannskontor for enten å levere inn ulovlige våpen eller få dem over i lovlige former.
Informasjon til publikum

Nye åpningstider for kommunens sentralbord og rådhus fra og med 1. mars.

Kommunens sentralbord og rådhus vil ha følgende åpningstider: Mandag – fredag klokken 09:00 – 15:00.

Åpner Fylkesvei 241 vei etter ras

Fylkesvei 241, Dyfjordvegen, åpnes for fri ferdsel kl. 13:00 i dag, tirsdag, etter opprydding. Veien har vært stengt på grunn av ras.
- Nå skal en geolog lage rapport og foreslå tiltak, sier rådgiver ved samferdselsavdelinga i Finnmark fylkeskommune, Johan Rolstad.

Melding fra Finnmark Fylkeskommune vedrørende Fylkesveg 241 mellom Brenngam og Dyfjord.

Det var søndag kveld at det gikk steinras på fylkesveg 241. Geolog fra Tromsø ankommer Dyfjord i løpet av tirsdag. Av sikkerhetsmessige årsaker vil det ikke bli gjort noe forsøk på å åpne vegen før Statens vegvesens geolog har hatt mulighet til å besøke rasstedet. Veien vil derfor være stengt inntil videre.