Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Skjema og blanketter

KULTUR
Dokument-
beskrivelse
Format Format Vedtekter og
retnings-
linjer
Kultur-
idrettsstipend
    Retningslinjer PDF document ODT document
Kulturmidler Søknadsskjema kulturmidler
2015.pdf
Søknadsskjema kulturmidler
2015.doc PDF document
ODT document
Retningslinjer PDF document ODT document
Kulturpris pdf word PDF document ODT document Retningslinjer PDF document ODT document
Ungdomsråd     Vedtekter PDF document ODT document
17. mai  17. mai ​
Søknad PDF document
ODT document
17 mai
manual
2015.doc PDF document
ODT document
Kommunen
hjelper til med PDF document
ODT document
       
NÆRING
Dokument-
beskrivelse
Format Format Vedtekter retningslinjer
Kommunalt
næringsfond
pdf excel Vedtekter
Fiskerifond pdf word PDF document ODT document

Vedtekter

Ung jobb pdf word PDF document ODT document  
Dispensasjons-
søknad
  word PDF document ODT document Kart
OPPLÆRING
Dokument-
beskrivelse
Format Format Vedtekter retningslinjer
Barnehager pdf PDF document ODT document word Vedtekter 
Galgenes

Vedtekter
Lebesby
Redusert foreldrebetaling pdf word PDF document ODT document  
Innskriving
1.klassinger
pdf word PDF document ODT document  
Kulturskole Kjøllefjord 
Pdf   word PDF document ODT document


 

 
Skolefritidsordning pdf word PDF document ODT document Vedtekter PDF document ODT document
Kommunalt utdanningsstipend pdf word PDF document ODT document Retningslinjer
Voksenopplæring

 

  Retningslinjer
Kartlegging av
utdanning og arbeidserfaring
pdf word PDF document ODT document  
Norskopplæring pdf word PDF document ODT document  
Grunnskole-
opplæring
pdf word  
 ØKONOMI
Dokument-
beskrivelse
Format Format Vedtekter retningslinjer
Startlån og/eller
tilskudd
pdf     Retningslinjer PDF document ODT document
Reduksjon
kommunale
avgifter
  word PDF document ODT document  
 TEKNISK
Dokument-
beskrivelse
Format Format Vedtekter retningslinjer

Gravemeldings-
skjema

 

excel

 

Søknad om dispensasjon
etter plan- og bygningsloven
§ 19-1.
pdf excel  
Søknad om
personlig
godkjenning,
selvbygger
pdf    
Naboerklæring pdf excel  
Søknad om
kommunal bolig
pdf word PDF document ODT document  Retningslinjer
HELSE OG OMSORG
Dokument-
beskrivelse
Format Format Vedtekter retningslinjer
Søknad om
støtte til
snøbrøyting i Laksefjorden
pdf    
Søknad om omsorgstjenster pdf    
Individuell Plan pdf    
Søknadsskjema
TT-kort
pdf    
Lege-/helseerklæring
TT-kort
pdf    
Søknad om ledsagerbevis pdf    
BARNEVERN
Meldingsskjema -
off. innmelder
Ta kontakt med barneverntjenesten
for skjema
Meldingsskjema -
privat innmelder
Ta kontakt med barneverntjenesten
for skjema
ADMINISTRASJON                                                                                                            
Informasjon om
søknad om bevillinger
For søknadsskjema, ta kontakt med servicekontoret
i Administrasjonsbygget (Bibliotek/Studiesenter)
Omsetnings-
oppgave
for alkohol
pdf    
Bostøtte