Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Skjema og blanketter

KULTUR
Dokument-
beskrivelse
Format Vedtekter og
retnings-
linjer
Kultur-
idrettsstipend
  Retningslinjer PDF document ODT document
Kulturmidler Søknadsskjema kulturmidler
2015.doc PDF document
ODT document
Retningslinjer PDF document ODT document
Kulturpris Skjema for nominering Retningslinjer
Ungdomsråd   Vedtekter PDF document ODT document
17. mai  Søknadsskjema word PDF document ODT document
Søknadsskjema Pdf
Kommunen hjelper til med.doc PDF document ODT document
17 mai manual 2015.doc PDF document ODT document
NÆRING
Dokument-
beskrivelse
Format Vedtekter retningslinjer
Kommunalt
næringsfond
pdf
excel
Vedtekter
Fiskerifond word PDF document ODT document

Vedtekter

Ung jobb word PDF document ODT document  
Dispensasjons-
søknad
word PDF document ODT document Kart
OPPLÆRING
Dokument-
beskrivelse
Format Vedtekter retningslinjer
Barnehager word Vedtekter 
Galgenes

Vedtekter
Lebesby
Redusert foreldrebetaling word PDF document ODT document  
Innskriving
1.klassinger
word PDF document ODT document  
Kulturskole Kjøllefjord 
Pdf   word PDF document ODT document
 
Skolefritidsordning word PDF document ODT document Vedtekter PDF document ODT document
Kommunalt utdanningsstipend word PDF document ODT document Retningslinjer
Voksenopplæring

 

Retningslinjer
Kartlegging av
utdanning og arbeidserfaring
word PDF document ODT document  
Norskopplæring word PDF document ODT document  
Grunnskole-
opplæring
word  
 ØKONOMI
Dokument-
beskrivelse
Format Vedtekter retningslinjer
Startlån og/eller
tilskudd
pdf   Retningslinjer PDF document ODT document
Reduksjon
kommunale
avgifter
word PDF document ODT document  
 TEKNISK
Dokument-
beskrivelse
Format Vedtekter retningslinjer

Gravemeldings-
skjema

excel

 

Søknad om dispensasjon
etter plan- og bygningsloven
§ 19-1.
excel
pdf
 
Søknad om
personlig
godkjenning,
selvbygger
pdf  
Naboerklæring excel
pdf
 
Søknad om
kommunal bolig
word PDF document ODT document  Retningslinjer
HELSE OG OMSORG
Dokument-
beskrivelse
Format Vedtekter retningslinjer
Søknad om
støtte til
snøbrøyting i Laksefjorden
pdf  
Søknad om omsorgstjenster pdf  
Individuell Plan pdf  
Søknadsskjema
TT-kort
pdf  
Lege-/helseerklæring
TT-kort
pdf  
Søknad om ledsagerbevis pdf  
BARNEVERN
Meldingsskjema -
off. innmelder
Ta kontakt med barneverntjenesten
for skjema
Meldingsskjema -
privat innmelder
Ta kontakt med barneverntjenesten
for skjema
ADMINISTRASJON
Informasjon om
søknad om bevillinger
For søknadsskjema, ta kontakt med servicekontoret
i Administrasjonsbygget (Bibliotek/Studiesenter)
Omsetnings-
oppgave
for alkohol
pdf  
Bostøtte