Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Startsiden Administrasjon Planer

Planer

Offentlig ettersyn og høring av planprogram

For kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2016-2021

Planprogrammet legges ut til offentlig ettersyn, i hht. Plan- og bygningslovens §§4-1 og 11-13 ut på høring. Skriftlig høringsinnspill til planprogrammet sendes til kommunen innen 10. august 2015

Beredskapsplaner

Her finner du planer for beredskap i Lebesby kommune

Arealplaner

Her finner du aktuelle arealplaner/reguleringsplaner.

Planer - opplæringsetaten

Her finner du aktuelle planer som gjelder for oppvekstetaten, barnehagene og skolene i kommunen.

Lebesby kommune har vedtatt Kommunal planstrategi.

Dokumentet gir noen faktaopplysninger om kommunen, og videre vurderinger av hvilken strategi en må legge opp til når en går i gang med rullering av overordnet kommuneplan (samfunnsdel og arealdel). Kommunal planstrategi er altså ikke en plan, men et retningsgivende dokument for arbeidet med kommuneplan.

Lebesby kommunes visjon:

"VI TAR UTFORDRINGENE!"

demo