Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Startsiden Kommunale tjenester Økonomi og skatt

Økonomi og skatt

Økonomiavdelingen har følgende ansvarsområder:

* Kommuneregnskapet
* Lønn
* Kommunal Fakturering og Innfordring
* Innlån og utlån      
   

- Informasjon om Startlån PDF document ODT document    
- Søknadsskjema Startlån     
- Søknadsskjema Boligtilskudd                                                                 

I tillegg er økonomiavdelingen:

* Eiendomsskattekontor
* Skatteoppkreverkontor
* Forretningsfører for Lebesby - Kjøllefjord Havn KF


Økonomisjef / skatteoppkrever  
Økonomirådgiver / Lønn               Bård Lillevik                     tlf. 78 49 95 78
Økonomikonsulent                    
Kari Sommervik                tlf.  78 49 95 76
Ass. skatteoppkrever                 Lill Rasmussen                 tlf. 78 49 95 77
Økonomisekretær                      Zlatina Petkova                  tlf. 78 49 95 75
                                                       Hege Langås
Lønn 2                                        Evy Akselsen                   

Besøksadresse:
Strandveien 152
9790 Kjøllefjord
Telefon 78 49 95 75
Telefaks 78 49 95 74