Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Startsiden Kommunale tjenester Økonomi og skatt

Økonomi og skatt

Økonomiavdelingen har følgende ansvarsområder:

* Kommuneregnskapet
* Lønn
* Kommunal Fakturering og Innfordring
* Innlån og utlån      
   

- Informasjon om Startlån PDF document ODT document    
- Søknadsskjema Startlån     
- Søknadsskjema Boligtilskudd                                                                 

I tillegg er økonomiavdelingen:

* Eiendomsskattekontor
* Skatteoppkreverkontor
* Forretningsfører for Lebesby - Kjøllefjord Havn KF


Økonomisjef / skatteoppkrever    
Økonomirådgiver / lønn Bård Lillevik tlf. 78 49 95 78
Ass. skatteoppkrever Lill Rasmussen tlf. 78 49 95 77
Økonomisekretær Hege Langås tlf. 78 49 95 75
Lønn 2 Evy Akselsen    

                                                   

Besøksadresse:
Strandveien 152
9790 Kjøllefjord
Telefon 78 49 95 75
Telefaks 78 49 95 74