Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Startsiden Kommunale tjenester Økonomi og skatt

Økonomi og skatt

Økonomiavdelingen har følgende ansvarsområder:

* Kommuneregnskapet
* Lønn
* Kommunal Fakturering og Innfordring
* Innlån og utlån      
   

                                                      

I tillegg er økonomiavdelingen:

* Eiendomsskattekontor
* Skatteoppkreverkontor
* Forretningsfører for Lebesby - Kjøllefjord Havn KF


Økonomisjef / skatteoppkrever Synnøve Eriksen tlf. 97 99 08 50
Økonomirådgiver / lønn / sykepenger Bård Lillevik tlf.97 99 08 52
Ass. skatteoppkrever Lill Rasmussen tlf. 97 99 08 51
Økonomimedarbeider/fakturering Trude Rasmussen tlf. 97 99 08 55

                                                   

Besøksadresse:
Rådhuset
Strandveien 152
9790 Kjøllefjord

Telefaks 78 49 95 74