Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Økonomi, skatt og IKT

Økonomiavdelingen har følgende ansvarsområder:

* Kommuneregnskapet
* Lønn
* Kommunal Fakturering og Innfordring
* Innlån og utlån      
   

- Informasjon om Startlån PDF document ODT document    
- Søknadsskjema Startlån     
- Søknadsskjema Boligtilskudd                                                                 

I tillegg er økonomiavdelingen:

* Eiendomsskattekontor
* Skatteoppkreverkontor
* Forretningsfører for Lebesby - Kjøllefjord Havn KF


Økonomisjef / skatteoppkrever    Peter Berg Mikkelsen    tlf. 78 49 95 79 / 41 10 69 58
Økonomikonsulent                    
Kari Sommervik                tlf.  78 49 95 76
Ass. skatteoppkrever                 Lill Rasmussen                 tlf. 78 49 95 77
Lønningskontor                          Evy Akselsen                   tlf. 78 49 95 78
Økonomisekretær                      Hege Langås                    tlf. 78 49 95 75

IKT-konsulent                            Inger Petterson                  tlf. 78 49 95 91 / 90 66 52 64 
IKT-konsulent                            Jan Edgar Eliassen            tlf. 78 49 95 64/ 40 17 39 70

Besøksadresse:
Strandveien 152
9790 Kjøllefjord
Telefon 78 49 95 75
Telefaks 78 49 95 74