Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Startsiden Kommunale tjenester Økonomi og skatt

Økonomi og skatt

Økonomiavdelingen har følgende ansvarsområder:

* Kommuneregnskapet
* Lønn
* Kommunal Fakturering og Innfordring
* Innlån og utlån      
   

                                                      

I tillegg er økonomiavdelingen:

* Eiendomsskattekontor
* Skatteoppkreverkontor
* Forretningsfører for Lebesby - Kjøllefjord Havn KF


Økonomisjef / skatteoppkrever   tlf. 97 99 08 50
Økonomirådgiver / lønn / sykepenger Bård Lillevik tlf.97 99 08 52
Ass. skatteoppkrever Lill Rasmussen tlf. 97 99 08 51
Fakturering Kari Sommervik tlf. 97 99 08 54
Økonomimedarbeider Trude Rasmussen tlf. 97 99 08 55

                                                   

Besøksadresse:
Kraftlagbygget  3. etasje
Strandveien 116,
9790 Kjøllefjord

Telefaks 78 49 95 74