Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Startsiden Kommunale tjenester Økonomi og skatt

Økonomi og skatt

Økonomiavdelingen har følgende ansvarsområder:

* Kommuneregnskapet
* Lønn
* Kommunal Fakturering og Innfordring
* Innlån og utlån      
   

- Informasjon om Startlån PDF document ODT document    
- Søknadsskjema Startlån     
- Søknadsskjema Boligtilskudd                                                                 

I tillegg er økonomiavdelingen:

* Eiendomsskattekontor
* Skatteoppkreverkontor
* Forretningsfører for Lebesby - Kjøllefjord Havn KF


Økonomisjef / skatteoppkrever   tlf. 97 99 08 50
Økonomirådgiver / lønn Bård Lillevik tlf.97 99 08 52
Ass. skatteoppkrever Lill Rasmussen tlf. 97 99 08 51
Fakturering Kari Sommervik tlf. 97 99 08 54
Sykepenger Evy Akselsen   tlf. 97 99 08 53
Økonomimedarbeider Trude Rasmussen tlf. 97 99 08 55

                                                   

Besøksadresse:
Kraftlagbygget  3. etasje
Strandveien 116,
9790 Kjøllefjord

Telefaks 78 49 95 74