Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Startsiden Kommunale tjenester Artikkel

Nå starter kommuneplanarbeidet

Kommunestyret har vedtatt planprogrammet som beskriver hvordan arbeidet skal gjøres.

Planprogrammet er «oppskriften» for kommuneplanprosessen og ble vedtatt av kommunestyret i februar. Det er bestemt at Lebesby kommune skal revidere både samfunnsdel og arealdel, og planprogrammet beskriver hvordan dette skal gjøres.

I første planfase er det samfunnsdelen som skal prioriteres. Her skal vi beskrive målsettinger for samfunnet og kommunen som organisasjon. Hvordan vil vi at Lebesby kommune skal utvikle seg i årene som kommer? Hva må vi gjøre for å nå målene vi setter oss?

Dette arbeidet kan alle delta i. Utover våren vil vi invitere til folkemøter i Kjøllefjord, Lebesby og Veidnes. I etterkant vil vi invitere til dialogmøter etter behov. Vi vil legge opp til varierte muligheter for innbyggere og andre til å komme med innspill og synspunkter underveis i planarbeidet.

Vi oppfordrer alle som ønsker å bidra til å skape et levende, inkluderende, mulighetsorientert og kompetent Lebesby til å engasjere seg i planarbeidet.

Planprogram: Kommuneplan for Lebesby kommune 2018-2035. Samfunns- og arealdel