Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Startsiden Politisk virksomhet Møtekalender

Møtekalender

Velg aktuell utvalg og dato for å se innkalling, sakspapirer, vedlegg og protokoller. Når det gjelder hvilke utvalg som er satt til å behandle den enkelte sak, vil de aktuelle utvalg framgå av sakspapirene til møtet, og ikke av saksfremlegg til saken. Her vil det også framgå dersom saken skal videre til flere utvalg før vedtak fattes. 

Kontrollutvalgets og Eldrerådets møtedatoer vises i kalender, men publiseres ikke på samme måte som øvrige utvalg. 
For sakspapirer Eldreråd - trykk her:
For sakspapirer Kontrollutvalg - trykk her. 

Søk i møtekalender
Utvalg Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
Administrasjonsutvalget 21
16
12
12
Ansettelsesrådet 02
23
27
28
16
27
03
08
19
22
24
02
20
03
Arbeidsmiljøutvalget 07
02
28
28
Beredskapsrådet 06
23
Dispensasjonsutvalget 03
Formannskapet 23
07
21
03
02
02
19
03
26
23
25
10
27
Havnestyret 20
Husutleienemnda 23
26
29
27
Kommunestyret 07
03
19
17
18
Takstnemnda 01
02
Utvalg for Plan- teknisk og miljø 06
21
02
06
Valgstyret 30