Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Startsiden Politisk virksomhet Møtekalender

Møtekalender

Politiske dokumenter legges ut på nett samtidig med utsendelse til politikere. Protokoller etter behandling publiseres fortløpende 1-2 virkedager etter endt møte. Velg aktuell utvalg og dato for å se innkalling, sakspapirer, vedlegg og protokoller. Når det gjelder hvilke utvalg som er satt til å behandle den enkelte sak, vil de aktuelle utvalg framgå av sakspapirene til møtet, og ikke av saksfremlegg til saken. Her vil det også framgå dersom saken skal videre til flere utvalg før vedtak fattes. 


Kontrollutvalgets og Eldrerådets møtedatoer vises i kalender, men publiseres ikke på samme måte som øvrige utvalg. 
For sakspapirer Kontrollutvalg - trykk her. 

Søk i møtekalender
Utvalg Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
Formannskapet 06
09
04
23
12
Kommunestyret 17
12
Arbeidsmiljøutvalget 06
23
Administrasjonsutvalget 06
23
Eldrerådet 06
08
Takstnemnda 26
Ansettelsesrådet 05
26
30
Utvalg for Plan- teknisk og miljø 12
23
06
08
31
Husutleienemnda 25
Administrativt behandlingsutvalg 02
06
Trafikksikkerhetsutvalg 08
16