Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Søke om tilskudd

Kulturmidler 2014

Minner om fristen som går ut 1 august

Formålet med kulturmidler er å opprettholde, samt fremme et aktivt og allsidig kulturliv som kommer lokalsamfunnet til gode. Alle foreninger hvor mennesker møtes på fritiden for å drive med en aktivitet, og sender inn godkjent søknad er berettiget kulturmidler. Lag og foreninger med høyt aktivitetsnivå, samt barn og ungdom prioriteres.

Trykk på "les mer" for søknadsskjema

Nordkynkraftlag

Søknadsskjema til Kulturmidler 2014

Søknadsfrist 1.august

Formålet med kulturmidler er å opprettholde, samt fremme et aktivt og allsidig kulturliv som kommer lokalsamfunnet til gode. Alle foreninger hvor mennesker møtes på fritiden for å drive med en aktivitet, og sender inn godkjent søknad er berettiget kulturmidler. Lag og foreninger med høyt aktivitetsnivå, samt barn og ungdom prioriteres. Trykk på linken for å komme til skjema