Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Søke om tilskudd

Kulturmidler 2014

Minner om fristen som går ut 1 august

Formålet med kulturmidler er å opprettholde, samt fremme et aktivt og allsidig kulturliv som kommer lokalsamfunnet til gode. Alle foreninger hvor mennesker møtes på fritiden for å drive med en aktivitet, og sender inn godkjent søknad er berettiget kulturmidler. Lag og foreninger med høyt aktivitetsnivå, samt barn og ungdom prioriteres.

Trykk på "les mer" for søknadsskjema