Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Kultur, idrett og fritid

Kultur i Lebesby kommune

Det finnes mange definisjoner på kultur. Folk vil ha et kulturtilbud der de bor. Det skaper trivsel, aktivitet og tiltrekker folk. Flerbarnsfamilier velger bosettingsplasser iht. kulturtilbudet for hele familien. Kultur skaper identitet med en plass og dette medfører at unge vender seg etter utdanningsløpet tilbake til hjemplassen sin. Kultur må integrere alle aldersgrupper og mennesker med ulike bakgrunn og behov.

Iskirke 2017

Dermed styrker kultur den demokratiske samfunnsutviklingen. Kulturytringer som produseres skal oppleves og konsumeres av et publikum, på like måte som idrettsprestasjoner deles med andre.

Kulturloven er helt tydelig på at det skal legges til rette for et innholdsrikt og mangfoldig kulturliv til alle. Et kreativt samfunn med et godt utviklet kulturliv er av stor betydning for opplevelsen av livskvalitet. Lebesby kommune er i gang med å formulere en «Kommunedelplan for kultur og kulturell aktivitet» på lik linje med «Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet» (politisk vedtatt den 18.12.2017).  Kulturplanen er en plattform og et verktøy for å utløse ressurser gjennom samarbeid med frivillige lag og foreninger, ildsjeler og gründere, kunstnere og profesjonelle kulturnæringsaktører, næringsliv, kulturinstitusjoner, stat og fylkeskommune. Samarbeidet kan omfatte bygg og utstyr, aktiviteter, finansiering, menneskelig innsats og kompetansedeling.

Det er en utfordring å sikre at Lebesby kommune utvikles slik at i framtida kan tilbys et bredt mangfold av fellesskap, kulturelle uttrykk og mulighet for deltakelse. Det er et langsiktig og kortsiktig behov for oppgradering av fysiske kulturarenaer med undervisnings-, visnings- og produksjonsfunksjoner, og det ligger utfordringer i forhold til å kunne imøtekomme de økende krav som stilles til kvalitet på arenaer og formidling av kunst og kultur.

 
Andreas Hoffmann Kulturleder 979 90 985
     

Besøksadresse Strandveien, 9790 Kjøllefjord
Postadresse Postboks 38, 9790 Kjøllefjord