Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Kommuneplanprosess

Lebesby kommune har startet kommuneplanprosessen

På denne siden vil det komme løpende informasjon om arbeidet.

Folkemøte Lebesby arealdel

Folkemøtene om areal- og kystsoneplanen er avholdt

Vel 70 innbyggere bidro med til sammen 130 forslag til endret arealbruk rundt i kommunen.

Areal og kystsonedelen illustrasjonsbilde maleri

Hva skal vi bruke arealene våre til?

Nå går vi i gang med ny runde folkemøter.

folkemøte veggplakat levende lebesby

Takk til alle som deltok på folkemøtene!

Mer enn 100 innbyggere deltok på folkemøtene om ny kommuneplan.

Folkemøte Lebesby

Referat fra folkemøtet på Lebesby

Drøyt 20 personer bidro med gode diskusjoner og innspill under folkemøtet på Lebesby 15. mai. Her kan du lese referatet fra folkemøtet.

folkemøte Kunes

Referat fra folkemøtet på Kunes

Tretten deltakere bidro med gode diskusjoner og innspill under folkemøtet på Kunes 11. mai. Her er referatet fra folkemøtet.

Folkemøte Veidnes_2448x1840

Referat fra folkemøtet på Veidnes

Femten deltakere bidro med gode diskusjoner og innspill under folkemøtet på Veidnes 11. mai. Her er referatet fra møtet.

Vi minner om folkemøter i morgen på Veidnes og Kunes

Folkemøtet på Veidnes starter kl 12 og varer til kl 14. Kunesmøtet starter kl 17 og går fram til kl 19.

Velkommen!

Folkemøte Kjøllefjord

Referat fra folkemøtet i Kjøllefjord

Rundt 50 deltakere bidro med innspill under folkemøtet om kommuneplanen i Kjøllefjord. Her kan du lese referat fra møtet.

ordsky Kjøllefjord folkemøte Lebesby 2017

Første folkemøte gjennomført i Kjøllefjord

En stor takk til alle som deltok på folkemøtet i Kjøllefjord i går.