Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Startsiden Kommunale tjenester

Velkommen til Lebesby kommune!
bilderad2_500x102.jpg

 


 

Nyheter og kunngjøringer

Makerspace møbler

Velkommen til bibliotekets nye hobbyverksted

Lørdag 28. januar kl 14.00 inviteres store og små til en uformell sniktitt i Kjøllefjord Makerspace - nybibliotekets hobbyverksted.

Kunngjøring om nye kommunale avgifter for 2017

Lebesby kommunestyre vedtok 14.12.2016 nye kommunale avgifter (PS 68/14)

Biblioteket midlertidig stengt

Biblioteket er stengt på ubestemt tid grunnet flytting til nye lokaler.

mer info: http://www.facebook.com/Kjøllefjord-Folkebibliotek-313522388787400/

http://www.lebesbybibliotek.no/

 

 

 

Slamtømming - fakturering

Fra og med i år blir det innført nye rutiner for fakturering i forbindelse med slamtømming, (Septiktank). Tank for vanlig husholdning skal normalt tømmes hvert annet år, og vederlaget for dette vil nå bli fakturert på 8 terminer over 2 år. Tidligere ble hele beløpet fakturert uten oppdeling.

Fra 2017 slipper du å søke om frikort for helsetjenester

Frikort for egenandelstak 2 er automatisert fra 1. januar 2017. Fra denne datoen slipper du å søke om frikort for helsetjenester. Det kommer automatisk i posten innen tre uker etter at egenandelstaket på 1 990 kroner er nådd.  

Bilde av Ordfører Stine Akselsen

Ordførerens side

Julehilsen

En av kommunestyrets viktigste oppgaver er å vedta økonomiplan og et budsjett i balanse.  Jeg har vært med på å vedta 18 budsjett i Lebesby kommunestyre, i år som alle andre år – er jeg svært fornøyd med kommunestyrets resultat.

Sosialpolitisk oppfordring fra Lebesby kommunestyre

 

Lebesby kommunestyre vil bidra til at våre lokalsamfunn oppleves trygge og sikre for alle våre innbyggere, uansett etnisitet, alder, politisk overbevisning, seksuell legning eller religiøs og sosial bakgrunn. Vi skal behandle hverandre med respekt og omsorg, og vi skal betrakte mangfoldet i våre lokalsamfunn som verdifullt.

Vi vil også oppfordre våre innbyggere til å vise måtehold og bidra til at våre barn får en god julefeiring!

Oppdatering: feil på telefonsentral til legekontor er rettet

Telefontid er fra klokken 09:00 til 11:30 og fra klokken 12:00 til 14:15. Vi anbefaler publikum å ringe etter klokken 12:30 for bestilling av vanlig legetime og fornying av resept.

Nytt telefonnummer til Lebesby lensmannskontor

Lebesby lensmannskontor har fått nytt hovednummer 78 97 20 00. Dette er til sentralbordet for Østfinnmark Politidistrikt i Kirkenes. Publikum må be om å bli satt over til Lebesby lensmannskontor. 

Skuddpremie - Kråke

Lebesby kommune har det siste året mottatt flere henvendelser fra befolkningen i Kjøllefjord ang problemer med kråke som samler seg i tettbebyggelsen. Kommunen har sett på muligheten for å innføre skuddpremie som et mulig tiltak for å begrense problemet. For å innføre skuddpremie forutsettes det godkjenning fra Fylkeskommuen.
Vi har fått klar tilbakemelding om at skuddpremie ikke kan innføres bare på bakgrunn av de problemene vi har beskrevet. 
Administrasjonen i kommunen har derfor valgt å ikke arbeide videre med denne saken.