Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Startsiden Kommunale tjenester Artikkel

Høring om ny trafikksikkerhetsplan(TSP) for Lebesby kommune.

Lebesby kommune sender ut revidert Trafikksikkerhetsplan(TSP) til høring. Ny TSP skal gjelde fra 2018-2022. Tidligere versjon er revidert, og tiltak som er utført er slettet samt oppdaterte statistikker og bakgrunn for planen.

Hovedmålet med høringen er å få nye innspill til TSP og medvirkning fra høringspartnere for å fange opp eventuelle trafikksikkerhetstiltak som Trafikksikkerhetsutvalget(TSU) ikke har fått innspill på tidligere.

Innspill vil bli gjennomgått av TSU og vurdert om de blir tatt med i planen.

 

 

Høringsfrist

Frist for å gi høringsinnspill er 1. mars 2018. Innspill etter denne fristen kan ikke forventes å bli tatt med i betraktning.

Vi ønsker fortrinnsvis at eventuelle høringsinnspill sendes elektronisk til postmottak@lebesby.kommune.no

Trafikksikkerhetsplanen for Lebesby kommune 2018-2022 PDF document ODT document

Alternativt kan innspill sendes til:

Lebesby kommune
Trafikksikkerhetsansvarlig
Strandveien 152
PB 38
9790 Kjøllefjord

Med hilsen

Trafikksikkerhetsansvarlig
Lebesby kommune