Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Startsiden Kommunale tjenester Artikkel

Høring og offentlig ettersyn av forslag til kommuneplanens samfunnsdel for Lebesby kommune 2018-2035

Høringsfrist 31.8.18

Planforslag til kommuneplanens samfunnsdel legges nå ut til offentlig ettersyn. Lebesby kommune inviterer alle med interesse for hvordan vi skal utvikle samfunnet vårt til å komme med kommentarer og innspill.

I henhold til plan- og bygningsloven § 11-14 og etter vedtak i Lebesby kommunestyre legges forslag til kommuneplanens samfunnsdel 2018-2035 ut til offentlig ettersyn.  

I kommuneplanens samfunnsdel beskriver vi målsettinger vi har for samfunnsutviklingen i kommunen vår, og hvordan vi skal jobbe for å nå målene.

Høringsfrist er fredag 31. august 2018.

Innspill merkes «Innspill til planforslag samfunnsdel» og sendes til Lebesby kommune, Postboks 38, 9790 Kjøllefjord, eventuelt per e-post til postmottak@lebesby.kommune.no.

Spørsmål vedrørende planforslaget rettes til kommuneplanlegger Hege Johansen, hege.johansen@lebesby.kommune.no, telefon 979 90908.

Planforslag samfunnsdel til offentlig ettersyn og høring - kort.pdf

Planforslag samfunnsdel til offentlig ettersyn og høring - bakgrunnsdokument.pdf