Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Bosetting og kvalifisering

Illustrasjon til artikkel

Til frivilligheten i Lebesby kommune - utsatt til 11. oktober

Innvitasjon til frivillighetmesse 2017

Frivilligheten er en viktig del av lokalsamfunnet vårt. Sammen med skole og arbeidsplasser er frivillige aktiviteter de viktigste møteplassene som gir oss en rekke positive gevinster.

Internasjonal solfest

Kommunalt integreringstilskudd

Frivillige organisasjoner, foreninger og andre som igangsetter tiltak for å integrere personer med særskilte behov i sin virksomhet kan søke Lebesby kommune om integreringsstilskudd. Tiltak/prosjekt-eier må være hjemmehørende i Lebesby kommune og foregå innenfor kommunens grenser.

Vil du være veiviser for våre nye innbyggere med flyktningbakgrunn?

Lebesby kommune har nå gjort avtale med IMDi om å ta i mot tre personer i løpet av august og en familie på tolv stykker i løpet av september. Vi søker etter veivisere til våre nye innbyggere.